Monday, March 31, 2008


VISI

Mewujudkan DUN Duyung sebagai DU N penyayang.

Menjaga dan membela nasib warga tua yang terbiar di bandaraya.

Mengadakan program-program yang berkaitan dengan “LOVE AND CARE” di DUN.

MISI

Untuk mewujudkan DUN Duyong sebagai DUN yang penyayang, beberapa langkah telah

diambil oleh YB Gan seperti mengadakan program-program yang berkaitan

dengan “LOVE AND CARE” iaitu memberi tumpuan dan perhatian kepada yang memerlukan.

Mewujudkan Program Pendidikan Khas di Sekolah Keb (C) Yu Ying dan Sek Keb Men (C) Pay Fong Tiga juga merupakan langkah-langkah yang diambil oleh YB Gan bagi mencapaikan tujuan dan matlamat beliau .

Rumah Budak Laki-Laki Tun Abdul Aziz Durian Daun juga adalah salah satu tempat yang sentiasa diberi tumpuan dan perhatian. DUN Duyong juga telah mewujudkan Pusat Penjagaan Anak-Anak OKU di JOY Trading Work Shorp, Taman Sinn, Semabok Perdana.